5 star logo
  • Bwthyn Gwyliau yng Ngwlad Belg
  • Bwthyn Gwyliau yng Ngwlad Belg
  • Bwthyn Gwyliau yng Ngwlad Belg
  • Bwthyn Gwyliau yng Ngwlad Belg
  • Bwthyn Gwyliau yng Ngwlad Belg
  • Bwthyn Gwyliau yng Ngwlad Belg

Bwthyn Gwyliau yng Ngwlad Belg

Gellir logi bwythyn swynol yn Dakham sy’n agos i Lokeren (gwlad Belg) wrth ymyl coedwig Dakham am wythnos neu dros y penwythnos. Gyda’r coedwig o goed derw yn yr ardd gefn a’r caeau di-ddiwedd yn y blaen, mae’r bwthyn mewn lleoliad hyfryd.

Mae’r yna 3 ystafell wely, 2 ystafell ymolchi hollol newydd, ystafell fyw/bwyta mawr a gegin gyda chyfarpar modern yn rhoi cysur i uchafswm o 6 person. Mae Dakham yn leoliad addas ar gyfer llwybrau beciau delfrydol. Medrwch logi 2 feic o safon uchel yn y lleoliad ond all fwy o feiciau gael eu llogi yn yr orsaf yn Lokeren.

Mae’r Dinasoedd Arlunio o fewn cyrraedd:

Brugge: 45 munud
Gent: 20 munud
Antwerp: 30 munud

Mae’n dŷ gwyliau perffaith ar gyfer ymlacio’n llwyr, i fwynhau natur neu i ddarganfod y dinasoedd hanesyddol swynol.

Rhestr Prisiau

Penwythnos (Gwen 3 y.p – Llun 10 y.b)

Tymor tawel £220
Tymor canolig £240
Tymor Prysur £260

Wythnos ( Gwen 3 y.p – Gwen 10 y.b)

Tymor tawel £440
Tymor canolig £290
Tymor prysur £530

Tymor tawel - Ionawr / Chwefror / Mawrth / Hydref / Tachwedd / Rhagfyr
Tymor canolig - Ebrill / Mai / Mehefin / Medi
Tymor prysur -Gorffennaf / Awst a gwyliau plant

Yn cynnwys yn y pris:

Dwr, nwy a thrydan
Glanhau