5 star logo
  • Ystafell fwyd
  • Gegin y faenordy
  • Llyn y gwesty
  • Ystafell fwyta
  • Ystafell ymolchi  - William Morris
  • Ystafell wely - Victor Horta

Map yn fwy

Cyfarwyddiadau

O Gaerfyrddin

Ewch ar yr A485 tuag at Lanbedr Pont Steffam ac yna ar ôl tua 20 munud, fe feddwch yn pasio New Inn ac yna y pentref nesa sef Llanllwni. Gyrrwch ymlaen hyd at y masnachwyr adeiladu T L Thomas a fydd ar y chwith. Yn syth ar ôl hynny, trowch i’r chwith. Ewch lawr hyd ar y fforch yn yr heol. Cymerwch y ffordd gyntaf ar y chwith yr holl ffordd lawr hyd nes gatiau maenordy Maesycrugiau.

O Lanbedr Pont Steffan

Ewch ar yr A485 tuag at Caerfyrddin ac ar ôl tua 20 munud fe fyddwch yn pasio Llanybydder sef y pentref cyfagos i Llanllwni. Gyrrwch ymlaen hyd at y masnachwyr adeiladu T L Thomas a fydd ar y chwith. Yn syth ar ôl hynny, trowch i’r chwith. Ewch lawr hyd ar y fforch yn yr heol. Cymerwch y ffordd gyntaf ar y chwith yr holl ffordd lawr hyd nes gatiau maenordy Maesycrugiau.