5 star logo
  • Gegin y bwthyn
  • Llyn y gwesty
  • Ystafell yn yr atig
  • Ystafell ymolchi ensuite
  • Ystafell ymolchi
  • Ystafell ymolchi ensuite
  • Ystafell Japaneaidd

Y Bwthyn

Yn wreiddiol dyma oedd rhandy’r ceidwad tŷ, yr oedd hefyd yn cynnwys ystafell y cyfrwywyr, yr ystafell gynnau a’r ystafell bysgota. Dros y blynyddoedd, y mae wedi bod trwy sawl trawsnewidiad.

Yn dilyn adolygiad manwl, penderfynwyd troi’r adeilad yn fwthyn hunan arlwyo arbennig. Er mwyn bod yn wahanol i’r prif adeilad, dewisiwyd y steil ‘zen’ yn fwriadol. Mae’r lliwiau cynnes a’r addurniadau syml yn cynnig naws hamddenol a heddychlon.

Mae’r llecyn agored mawr yn cyfuno’r ystafell fyw, yr ystafell fwyta a’r gegin. Mae’r lle tán yn sicrhau cymeriad cynnes ar ddiwrnodau oer. Mae’r dair ystafell wely a’r ddau ystafell ymolchi ensuite yn sicrhau arhosiad pleserus a chyfforddus. Ar ben hynny, mae yna deras sy’n edrych dros yr ardd.

Ystafell ymolchi ensuite
Ystafell ymolchi ensuite

Ystafell ymolchi
Ystafell ymolchi

Ystafell ymolchi ensuite
Ystafell ymolchi ensuite