5 star logo
  • Aberglasney Gardens
  • Brechfa Forest
  • Cenarth Falls
  • Pendine Beach
  • Kidwelly Castle

Cefn Gwlad

Local Sign

Mae’r ardal o amgylch y faenordy yn cynnwys bryniau gwyrdd a fforestydd. Mae gan ardal fel hon enw fel ardal bysgota sy’n addas ar gyfer pysgotwyr amateur a’r rhai proffesiynol. Yn benodol mae’r euog o safol eithriadol. Mae’r afon teifi yn ddelfrydol i gerddwyr sydd wrth eu bodd yn darganfod rheadrau rhyfeddol, hen fontydd, eglwysi hanesyddol ayyb.

Lluniau o Maesycrugiau (cliciwch i ehangu)

Surroundings Maesycruigiau Church Teifi River

Lluniau o rhosydd Llanllwni (cliciwch i ehangu)

Llanllwni Moors Llanllwni Moors Llanllwni Moors

Os ydych yn mwynhau chwaraeon, ni chewch eich siomi. Mae nifer o lwybrau ar gyfer beiciau mynydd yn yr ardal ( e.e. coedwig Brechfa.) Yn y pentref cyfagos sef Llandysul, mae yna nifer o weithgareddau yno megis canwio, dringo creigiau, rafftio dŵr gwyllt, yn ogystal ag eraill. I’r rhai sydd eisiau mwynhau’r olygfa o’r awyr, gellir trefnu taith mewn hofrennydd preifat.

Lluniau o arfordir Cymru (cliciwch i ehangu)

Ceredigion CoastAberaeronNew QuayPembrokeshire CoastCeredigion Coastal PathCeredigion Coastal Path

Mae’r tafarndai lleol yn cynnig bwyd o safon ynghyd a chyfeillgarwch a lletygarwch. Mae Caerfyrddin yn leoliad agos sy’n ddelfrydol ar gyfer siopa. Prifysgol Llanbedr Pont Steffan yw un o’r prifysgolion hynnaf yn y Deyrnas Unedig ac mae’n arbennigo mewn Astudiaethau Crefyddol. Mae gan y dinasoedd mwy megis Abertawe ac yn arbennig Caerdydd, ddigon o gyfleoedd diwylliannol a chyfle i fynd siopa.

Gallwch gyrraedd y môr o fewn hanner awr lle allwch fwynhau cerdded wrth ymyl creigiau, traethau prydferth a mor las. Yng nghei Newydd, gallwch fynd ar daith mewn cwch a gweld dolffiniaid yn agos ac edmygu y morfilod ychydig ymhellach i ffwrdd.

Castell Powys yw un o drysorau Prydain Fawr ac mae’n werth ymweld ag ef. Os penderfynwch deithio i’r de, fe ddowch o hyd i dref arfordirol brydferth Dinbych y Pysgod, lle ceir tai lliwgar a chewch y cyfle i deithio i ynys Caldey ar gwch. Yma gwelir abaty modern ac hanesyddol sydd a chysylltiadau a’r abaty sisteraidd yng ngwlad Belg gan esbonio’r prosesu siocled ar yr ynys.

Mae’n werth ymweld á thŷ Ddewi, gwnaeth y pererinion Cristnogol cyntaf sefydlu yma a gallwch weld yr Eglwys Gadeiriol ysblennydd a gweddillion palas yr Esgob.

Lluniau o Tŷ Ddewi (cliciwch i ehangu)

St David's Cathedral Interior of St David Interior of St David Interior of St David
Interior of St David Interior of St David Interior of St David

 

Photos © 2012 Copyright Carmarthenshire County Council.