5 star logo
  • Mynedfa’r gwesteion
  • Greenhouse
  • Llyn y gwesty
  • Manor Maesycrigiau

Tir o amgylch yr adeilad

Mae gan y gerddi hanesyddol goed sydd yn 200 i 600 mlwydd oed, yr oedd rhai yn rhan o’r wal ardd yn Oes Elisabeth. Fe allwch weld gweddillion y waliau yma ymhobman o amgylch yr adeilad. Mae’r ystafell ‘folley’ mewn man delfrydol fel y gall y plant gael y rhyddid i fwynhau eu hunain.

Prehistoric Burial Mount Plants Pembrokeshire Coast

Cynllunwyd yr ardd ffurfiol gan ‘foneddiges y faenordy’ mewn steil oes Edwardaidd gyda’i cylch solar, nant sisialog, pwll a thŷ gwydr.

Mae gweddillion y wal rhufeinig a’r domen gladdu cyn hanesyddol yn nodi pwysigrwydd y safle sanctaidd yma dros y canrifoedd. Mae’r saith erw o natur o amgylch yr adeilad yn sicrhau heddwch a llonyddwch. Daw ymlacio a dadflino yn naturiol.