5 star logo
  • Ystafell fwyta
  • Ggegin y faenordy
  • Llyn y gwesty
  • Mynedfa’r gwesteion

Hanes

Adeiladwyd y maenordy tua’r flwyddyn 1900 ar adfeilion castell oes Elisabeth. (rhannau ohono wedi ei ddinistrio mewn tân yn yr 19eg ganrif.) Penderfynwyd Mansel adeiladu’r castell gan ddangos sut oedd modd defnyddio technegau modern ar adeiladau hynafol.

Cafodd y cynlluniau eu cyflwyno mewn arddangosfa arbennig yn Llundain yn 1905. Y maenordy oedd y tŷ cyntaf yng Nghymru i gael waliau ceudod a simneiau ffug i gael gwared o’r mwg o’r ystafell. Mae cymeriad yn perthyn i’r tŷ hwn, ac mae lle tân ymhob ystafell. Mae’r rhan fwyaf o’r llefydd tân yn dal yn cael eu defnyddio.

Yn 2000, prynodd y teulu Van Ostade (o wlad Belg) yr adeilad a oedd wedi mynd a’i ben iddo a’i droi’n dŷ gwyliau. Yn 2002, cafodd adain dde yr adeilad ei drawsnewid i fwythyn. Yn 2011, penderfynwyd y teulu symud i fyw i’r maenordy gan symud o wlad Belg i Gymru. Golyga hyn fod angen gwneud llawer o waith adenewyddu i’r hen le.

Yn ogystal a’r bwthyn, cafodd dwy ystafell wely a brecwast eu cynllunio. Ystafell Victor Horta ac ystafell William Norris, dau ddylunydd amlwg ar droad y ganrif yng ngwlad Belg a’r Deyrnas Unedig. Mae’r ystafell fwyta yn ystafell fawr gyda lle tân anferth.(Inglenock) Mae naws canoloesol i’r ystafell (adfywiad gothig).

Yn y bore mae’r haul yn codi dros y ffenestr ddormer i gyfarch gwesteion sydd wedi codi’n gynnar. Mae’r gegin wedi llwyddo i gadw ei swyn gwreiddiol, ond bellach mae’r cyfleusterau modern hefyd i’w gweld yno. Yr ydym hefyd yn rhoi sylw i’r amgylchedd, e.e mae darnau bychain o goed yn gwresogi’r tŷ cyfan a cheisiwn ddefnyddio goleuadau LED gymaint a phosibl. Ymhen hir a hwyr fe fydd paneli solar yn cael eu gosod.