5 star logo
  • ystafell ymolchi - Victor Horta suite
  • Ystafell ymolchi - Victor Horta suite
  • ystafell ymolchi - Victor Horta suite
  • Ystafell ymolchi - Victor Horta suite
  • Ystafell fwyta

Ystafelloedd gwely a brecwast

Ystafell Victor Horta (55m2)

Mae’r ystafell fawr ac eang sydd a gwely enfawr, theledu sgrin lydan a golygfa odidog o’r dyffryn yn drysor.

Mae ganddo’r opsiwn o fod yn ystafell ddwbwl a bod angen.

Mae naws art décor yn perthyn i’r ystafell ymolchi sydd bron mor fawr a’r ystafell wely. Hefyd mae’r ystafell yn cynnwys bath traddodiadol, dwy sinc, cawod y gallwch gerdded i mewn iddi a thoiled.

Fe fyddwch wrth gwrs yn derbyn croeso cynnes gyda thê a choffi a rhai sypreisys eraill. Cewch frecwast helaeth sy’n cynnwys bwyd organig a bwyd lleol yn yr ystafell fwyta canoloesol hardd.

Fe fydd y cogydd Mark yn tynnu sylw at rhai o’r ddanteithion arbennig i sicrhau bod eich diwrnod yn dechrau’n dda.