5 star logo
  • Ystafell ymolchi - William Morris suite
  • ystafell ymolchi - William Morris suite
  • Ystafell ymolchi - William Morris suite
  • ystafell ymolchi - William Morris suite
  • Ystafell fwyta

Ystafelloedd gwely a brecwast

Ystafell William Morris (45m2)

Mae naws cartrefol y gorffennol i’w chanfod yn yr ystafell wely hon. Mae ganddi wely anferth, teledu sgrin lydan a gallwch weld amryw o goed prydferth yn yr ardd.

Mae gan yr ystafell ymolchi fath traddodiadol, cawod y gallwch gerdded i mewn iddi a sinc.

Mae siandelier crisial yn rhoi golau da i’r ystafell. Hefyd, gallwch ddefnyddio ystafell wisgo ar wahan sy’n cynnwys toiled a basn ymolchi ychwanegol.